Congratulations

🏆 ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည် 🏆————————————-Ma Thiri Shwe Sin သည် MAS Education Center တွင် AAT Level 3 ၏ Advanced Bookkeeping ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ရမှတ် 92% ဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။Final Accounts Preparation ဘာသာရပ်ကိုလည်း MAS Education Center တွင် တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ရမှတ် 94% ဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။Ma Thiri Shwe Zin အား MAS Education Center မှ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်တကွ အဖွဲ့သားများမှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ 👏👏👏#MAS#MASEducationCenter#AAT#AVBK # FAPR

Congratulations Thiri Shwe Sin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X